Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
127-05-2014418/14w sprawie: powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.ZarządzeniaNieobowiązujący
206-02-2009XXIV/190/09w sprawie: zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.UchwałyNieobowiązujący
323-09-2009XXIX/233/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości RydwągiUchwałyNieobowiązujący
430-12-2009XXXII/274/09zmieniająca Uchwałę Nr XXX/245/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. UchwałyNieobowiązujący
520-08-2010XXXVIII/327/10w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Polska WieśUchwałyNieobowiązujący
631-07-2012XVIII/179/12w sprawie zbycia mienia komunalnegoUchwałyNieobowiązujący
725-06-2009XXVIII/229/09zmieniająca Uchwałę Nr XXV/214/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celoweUchwałyNieobowiązujący
825-06-2009XXVIII/228/09w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo SalęckieUchwałyNieobowiązujący
921-10-2009XXX/245/09w sprawieokreślenia stawek podatku od środków transportowych.UchwałyNieobowiązujący
1031-05-2013300/13w sprawie zmiany Zarządzenia nr 261 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 28.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy MrągowoZarządzeniaNieobowiązujący
1127-03-2012XVI/156/12w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mrągowo na 2012 rok. UchwałyNieobowiązujący
1220-08-2010XXXVIII/325/10w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości KosewoUchwałyNieobowiązujący
1322-04-2009XXV/214/09w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe UchwałyNieobowiązujący
1420-08-2010XXXVIII/324/10w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości ZalecUchwałyNieobowiązujący
1522-04-2009XXV/209/09w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości SzestnoUchwałyNieobowiązujący
1622-04-2009XXV/213/09w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w MrągowieUchwałyNieobowiązujący
1725-06-2009XXVIII/227/09w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości WierzbowoUchwałyNieobowiązujący
1820-08-2010XXXVIII/330/10w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości MłynowoUchwałyNieobowiązujący
1921-10-2009XXX/246/09w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu ich poboru. UchwałyNieobowiązujący
2009-11-2010XL/351/10w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2011 roku.UchwałyNieobowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 3,178 rekordów.