Wersja obowiązująca z dnia

Gmina Mrągowo przeciwdziała przyczynom przestępczości w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Logo funduszu sprawiedliwości

Gmina Mrągowo przeciwdziała przyczynom przestępczości w ramach Funduszu Sprawiedliwości

W ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Gmina Mrągowo złożyła wniosek o dofinansowanie oraz pozyskała dotację w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjnego oraz zakup niezbędnego sprzętu przez Gminę Mrągowo przy udziale lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich”. Gmina Mrągowo złożyła wniosek w imieniu 4 lokalnych KGW tj.:

  • Koło Gospodyń Wiejskich Twórcze Kobietki z Rydwąg
  • Koło Gospodyń Wiejskich Mazurskie Babki z Bożego
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzbowie „Wierzbowianki”
  • Koło Gospodyń Wiejskich Wiejska Schadzka w Gązwie.

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr DFS-V.7241.1.664.2023 z dnia 26.04.2023 r. zakupiono niezbędny sprzęt i materiały oraz przeprowadzono przedsięwzięcie informacyjne pod nazwą „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Wydarzenie odbyło się podczas gminnych dożynek Gminy Mrągowo w Wierzbowie dnia 02.09.2023 r. W realizację przedsięwzięcia zaangażowani byli członkowie czterech ww. Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie. Podczas spotkania edukowano mieszkańców w celu poprawy bezpieczeństwa w Gminie Mrągowo. Rozdawane były również materiały informacyjne na temat Funduszu Sprawiedliwości oraz opaski odblaskowe, które po zmroku gwarantują dobrą widoczność pieszych.

Załączniki