Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-10-19431/18Zarządzenie nr 431/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19.10.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Probark Obowiązujący
22018-10-12LIV/408/18Uchwała Nr LIV/408/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018–2033 Obowiązujący
32018-10-12LIV/406/18UCHWAŁA Nr LIV/406/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Obowiązujący
42018-10-12LIV/405/18UCHWAŁA Nr LIV/405/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Obowiązujący
52018-10-12LIV/404/18UCHWAŁA NR LIV/404/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo Obowiązujący
62018-10-02426/18ZARZĄDZENIE Nr 426/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 2 października 2018 r. w sprawie : zmiany zarządzenia nr 424/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin , rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy ora z w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Obowiązujący
72018-09-28425/18ZARZĄDZENIE Nr 425/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 rok.Obowiązujący
82018-09-27LIII/403/18Uchwała Nr LIII/403/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018–2033 Obowiązujący
92018-09-27LIII/402/18Uchwała nr LIII/402/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.Obowiązujący
102018-09-27LIII/402/18Uchwała nr LIII/402/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.Obowiązujący
Strona 1 z 217