Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
129-05-2023LXVII/533/23Uchwała Nr LXVII/533/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2023–2037UchwałyObowiązujący
229-05-2023LXVII/532/23Uchwała Nr LXVII/532/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mrągowo.UchwałyObowiązujący
329-05-2023LXVII/531/23Uchwała Nr LXVII/531/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mrągowo.UchwałyObowiązujący
429-05-2023LXVII/530/23Uchwała Nr LXVII/530/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023r. w sprawie zbycia mienia komunalnego.UchwałyObowiązujący
529-05-2023LXVII/529/23Uchwała Nr LXVII/529/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023r. w sprawie zbycia mienia komunalnego.UchwałyObowiązujący
629-05-2023LXVII/528/23Uchwała Nr LXVII/528/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023r. w sprawie zbycia mienia komunalnego.UchwałyObowiązujący
729-05-2023LXVII/527/23Uchwała Nr LXVII/527/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.UchwałyObowiązujący
829-05-2023LXVII/526/23Uchwała Nr LXVII/526/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 i efektów jego realizacji za rok 2022UchwałyObowiązujący
929-05-2023564/23ZARZĄDZENIE Nr 564/23 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 29 maja 2023r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany.ZarządzeniaObowiązujący
1019-05-2023558/23ZARZĄDZENIE Nr 558/23 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 maja 2023r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaObowiązujący
1119-05-2023557/23ZARZĄDZENIE Nr 557/23 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 19 maja 2023r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaObowiązujący
1208-05-2023556/23ZARZĄDZENIE Nr 556/23 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczących realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wobec właścicieli nieruchomości oraz podmiotów odbierających odpady komunalne i posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.ZarządzeniaObowiązujący
1308-05-2023555/23ZARZĄDZENIE Nr 555/23 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MrągowoZarządzeniaObowiązujący
1426-04-2023LXVI/525/23Uchwała nr LXVI/525/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2023 rokUchwałyObowiązujący
1526-04-2023LXVI/525/23Uchwała nr LXVI/525/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mrągowo na 2023 rokPrawo MiejscoweObowiązujący
1626-04-2023LXVI/524/23Uchwała Nr LXVI/524/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2023–2037UchwałyObowiązujący
1726-04-2023LXVI/523/23Uchwała Nr LXVI/523/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zajęcia przez Radę Gminy Mrągowo stanowiska wobec propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, co do zmiany urzędowego rodzaju miejscowości JoachimowoUchwałyObowiązujący
1826-04-2023LXVI/522/23Uchwała Nr LXVI/522/23 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mrągowo za rok 2022UchwałyObowiązujący
1926-04-2023550/23ZARZĄDZENIE NR 550/23 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26.04.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami sołectwa Szestno konsultacji społecznych dotyczących ustalenia miejscowości wchodzących w skład sołectwa oraz zmiany statutu sołectwa.ZarządzeniaObowiązujący
2026-04-2023549/23ZARZĄDZENIE NR 549/23 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 26.04.2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami sołectwa Ruska Wieś konsultacji społecznych dotyczących ustalenia miejscowości wchodzących w skład sołectwa oraz zmiany statutu sołectwa.ZarządzeniaObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 3,258 rekordów.