Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2021-06-092021-06-22„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu Budżetu Gminy Mrągowo w 2021roku.”W trakcie
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2021-05-212021-05-31Mrągowo, dnia 21.05.2021 r. Znak sprawy: RBK.7131.1.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE Na świadczenie usług zarządzania nieruchomością stanowiącą budynek mieszkalno-użytkowy położony w Grabowie 2 gm. MrągowoW trakcie
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2021-04-072021-04-14OGŁOSZENIE Znak sprawy: RBK.7226.2.28.2021 Mrągowo 06.04.2021r. Gmina Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie usługi: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych"W trakcie
4Nieograniczony2020-12-302021-01-20Przetarg nieograniczony, roboty budowlane - „Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Marcinkowie, gmina Mrągowo” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Rozstrzygnięte
5Nieograniczony2020-12-302021-01-28Przetarg nieograniczony, Usługi -Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoRozstrzygnięte
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-12-292021-01-14Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo” realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska –program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” - Umowa o dofinansowanie Nr 2020/0155/10915/SubA/DIS/SP z dnia 17. 09.2020r.Rozstrzygnięte
7Nieograniczony2020-12-152020-12-30"Budowa sieci wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do gospodarstw domowych w miejscowościach Śniadowo oraz Pełkowo Gmina Mrągowo" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychRozstrzygnięte
8Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-12-112020-12-21ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy MrągowoRozstrzygnięte
9Nieograniczony2020-12-022020-12-10"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2021 roku”Rozstrzygnięte
10zgodne z art. 138o PZP2020-11-252020-11-25„Świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 500 g w obrocie krajowym oraz świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, jak również odbioru przesyłek z lokalizacji Zamawiającego przy ul. Królewieckiej 60A 11-700 Mrągowo”.Rozstrzygnięte
Strona 1 z 12