Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-10-122018-10-23Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2019 rokuAktualne
2Nieograniczony2018-09-182018-10-03Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze zmianą sposobu zagospodarowania działki Użranki, gm. Mrągowo dz. nr ew. 80/2 obr. UżrankiW trakcie
3Nieograniczony2018-08-272018-09-11Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek kultury i oświaty - świetlicę wiejską w Mierzejewie gmina MrągowoW trakcie
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-08-222018-08-30Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo, gmina MrągowoW trakcie
5Nieograniczony2018-08-102018-08-20 Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo: Dowożenie uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu gminy Mrągowo poprzez zakup biletów miesięcznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Rozstrzygnięte
6Nieograniczony2018-08-092018-08-24„Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych budynku szkoły w miejscowości Boże, gmina Mrągowo”Rozstrzygnięte
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-08-022018-08-10Gmina Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie usługi: „ Odmulenie stawu z wywiezieniem urobku w Szczerzbowie"W trakcie
8Nieograniczony2018-07-242018-08-08"Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych budynku szkoły w miejscowości Boże, gmina Mrągowo"Unieważnione
9Nieograniczony2018-07-112018-07-26 Gmina Mrągowo: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynowo, gmina Mrągowo" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane W trakcie
10Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-06-212018-06-28"Przebudowa przepustu pod koroną drogi gminnej na rzece Użranki"W trakcie
Strona 1 z 7