Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-06-112019-06-28Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo, gmina MrągowoW trakcie
2Nieograniczony2019-06-072019-06-25„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 169038N położonej na działce nr 244/1 obr. Muntowo w miejscowości Wola Muntowska - Etap I” w ramach dofinansowania z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017r. poz.1161) Umowa Nr 22/IG.I/19 z dnia 29.04.2019r.Aktualne
3Nieograniczony2019-05-212019-05-30„ZAKUP UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO”W trakcie
4Nieograniczony2019-04-262019-05-07„ZAKUP UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO” Unieważnione
5Nieograniczony2019-04-032019-04-18„Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr ew.193,195/18 obręb Szestno, w miejscowości Szestno, Gmina Mrągowo ”W trakcie
6Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-03-212019-03-26Wykonanie Programu Usuwania Azbestu w Gminie Mrągowo wraz z aktualizacją inwentaryzacjiW trakcie
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-03-132019-03-20"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Mrągowo" masą bitumiczną z określaniem ceny brutto zł/m2W trakcie
8Nieograniczony2019-02-212019-03-08„Remonty bieżące i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Mrągowo w 2019 roku”W trakcie
9Inne2019-02-192019-03-13OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznejW trakcie
10Nieograniczony2018-11-262018-12-04Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy MrągowoRozstrzygnięte
Strona 1 z 8