Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2019-04-032019-04-18„Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach nr ew.193,195/18 obręb Szestno, w miejscowości Szestno, Gmina Mrągowo ”W trakcie
2Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-03-212019-03-26Wykonanie Programu Usuwania Azbestu w Gminie Mrągowo wraz z aktualizacją inwentaryzacjiW trakcie
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2019-03-132019-03-20"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Mrągowo" masą bitumiczną z określaniem ceny brutto zł/m2W trakcie
4Nieograniczony2019-02-212019-03-08„Remonty bieżące i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Mrągowo w 2019 roku”W trakcie
5Inne2019-02-192019-03-13OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznejW trakcie
6Nieograniczony2018-11-262018-12-04Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy MrągowoRozstrzygnięte
7Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-11-152018-11-23Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Marcinkowie, Szestnie i Lembruku , Gmina Mrągowo” objętych pomocą finansową w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Rozstrzygnięte
8Nieograniczony2018-11-132018-11-21Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówRozstrzygnięte
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2018-10-312018-11-09RBK.7226.2.53.2018 Urząd Gminy Mrągowo informuje, że przyjmowane są oferty na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Mrągowo w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem gminy na dwie części.W trakcie
10Nieograniczony2018-10-122018-10-23Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2019 rokuRozstrzygnięte
Strona 1 z 8