Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2020-12-302021-01-20Przetarg nieograniczony, roboty budowlane - „Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Marcinkowie, gmina Mrągowo” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych W trakcie
2Nieograniczony2020-12-302021-01-28Przetarg nieograniczony, Usługi -Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoRozstrzygnięte
3Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-12-292021-01-14Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo” realizowanego w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Sportowa Polska –program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020” - Umowa o dofinansowanie Nr 2020/0155/10915/SubA/DIS/SP z dnia 17. 09.2020r.Rozstrzygnięte
4Nieograniczony2020-12-152020-12-30"Budowa sieci wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do gospodarstw domowych w miejscowościach Śniadowo oraz Pełkowo Gmina Mrągowo" w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji LokalnychRozstrzygnięte
5Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2020-12-112020-12-21ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe w Urzędzie Gminy MrągowoRozstrzygnięte
6Nieograniczony2020-12-022020-12-10"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2021 roku”Rozstrzygnięte
7zgodne z art. 138o PZP2020-11-252020-11-25„Świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 500 g w obrocie krajowym oraz świadczenie usług pocztowych o wadze do i powyżej 50 g w obrocie zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, jak również odbioru przesyłek z lokalizacji Zamawiającego przy ul. Królewieckiej 60A 11-700 Mrągowo”.Rozstrzygnięte
8Nieograniczony2020-10-142020-10-30"Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Marcinkowie, gmina Mrągowo"Unieważnione
9Nieograniczony2020-09-292020-10-27„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo” roboty budowlaneRozstrzygnięte
10Nieograniczony2020-09-012020-09-16Gmina Mrągowo: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku dawnej szkoły na lokale mieszkalne, nr dz. ew. 343/7, obr. 6- Grabowo, gmina Mrągowo”Rozstrzygnięte
Strona 1 z 11