w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2011 roku.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę naliczenia podatku rolnego na 2011 roku.

  • Numer aktu XL/351/10
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez XI/110/11

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2011 rok, ogłoszoną dnia 19 października 2010 r. Komunikatem Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 76, poz. 960 z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 35,12 zł za 1 q.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
 

Załączniki

Załączniki