Wersja obowiązująca z dnia

Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki, gmina Mrągowo

Loga projektów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Z końcem listopada zakończono realizację i dokonano odbioru technicznego inwestycji pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Czerwonki, gmina Mrągowo”. Za realizację robót budowlanych odpowiedzialna jest firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego tj. Akwedukt Inżynieria Wodna i Lądowa prowadzona przez pana Adriana Sadowskiego. Umowę na realizację zadania podpisano dnia 12.07.2022 r. W ramach inwestycji wybudowano w miejscowości Czerwonki ogólnodostępny pomost rekreacyjny w kształcie litery „T o wymiarach:

- odcinek prostopadły do linii brzegu 18,50m x 3,00 m

- odcinek równoległy do linii brzegu 25,00m x 3,00 m

- kładka dla kajakarzy 13,00m x 0,6 m.

Powierzchnia pokładu pomostu wynosi 138,30 m² .

Na realizację zadania zostały pozyskane środki zewnętrzne w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Umowa o przyznanie pomocy w wysokości 112 625,00,00 zł pomiędzy Gminą Mrągowo a Województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana 07 listopada 2022 r.