Wersja obowiązująca z dnia

Transmisje obrad Rady Gminy Mrągowo oraz nagranie archiwalne sesji.

Transmisje na żywo oraz archiwum nagrań z obrad sesji  dostępne są adresem https://crv.pl/transmisja-warminskomazurskier-rada_gminy_mragowo


Informacja

o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy Mrągowo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informuję, że obrady Rady Gminy Mrągowo są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet. Udział w obradach sesji Rady Gminy Mrągowo jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas sesji.