Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

OA.0002.2.2020 Mrągowo, dnia 13.02.2020r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 26 lutego 2020r. (środa) XXIII Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1. Początek obrad o godz. 10:00. więcej »