Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogloszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

OA.0002.1.2021 Mrągowo, dnia 15.01.2021r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 27 stycznia 2021r. (środa) XXXV Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1. Początek obrad o godz. 10:00. więcej »