Wersja obowiązująca z dnia

Instrukcji postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Instrukcja znajduje się w załączniku.

Załączniki