Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w Gminie Mrągowo – świetlica wiejska w Mierzejewie

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Świetlica w Mierzejewie
Wersja z dnia

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w Gminie Mrągowo – świetlica wiejska w Mierzejewie

logo program rozwoju obszarów wiejskich  Flaga UE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W czerwcu 2019 roku została zakończona realizacja operacji pod nazwą „Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek kultury i oświaty – świetlica wiejska na działce nr ewid. 68/2, obręb Mierzejewo, gmina Mrągowo”.

Na realizację tej inwestycji pozyskane zostały środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 128.415,55 zł. Dofinansowanie przyznano Gminie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Mrągowo w dniu 25.10.2018 r. Za realizację zadania odpowiedzialny był Krystian Kuś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Spec-Bud Kuś Krystian, którego oferta okazała się najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku realizacji zadania przebudowano istniejący budynek gospodarczy, co umożliwiło zmianę jego sposobu użytkowania z gospodarczego na świetlicę wiejską.