w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rydwągi

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rydwągi

  • Numer aktu XXIX/233/09
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 2009-10-23
  • Data rozpoczęcia obowiązywania
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez VIII/85/11

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
                                                                        § 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Rydwągi na lata 2009 – 2015 przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rydwągi z dnia 10 czerwca 2009 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                        § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.
                                                                        § 3   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                        Sławomir Olender

Załączniki

Załączniki