Wersja obowiązująca z dnia

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Logo projektu Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

Gmina Mrągowo realizuje projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Aplikacja o środki grantowe została zwieńczona podpisaniem Umowy o powierzenie grantu nr 1914/2022 na kwotę 840.100,00 zł, co stanowi 100% wartości kosztów kwalifikowanych. Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich okazała się nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie tych ograniczeń. W ramach realizacji grantu zakupiono sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną. Zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Mrągowo wnioskami mieszkańców, zakwalifikowanym do konkursu uczniom przekazano 273 zestawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w dwóch wariantach: 41 zestawów dla komputera stacjonarnego oraz 232 zestawy dla komputera przenośnego. Trwałość zadania od momentu zakończenia Projektu wynosi 2 lata i przez ten okres sprzęt może być użytkowany wyłącznie do celów określonych w dokumentacji konkursowej i zawartych umowach.
Nabór do konkursu miał miejsce w październiku 2021 roku, na ten moment nie planuje się kolejnej edycji.

Granty ppgr banner

Rozdanie sprzętu w ramach projektu

Rozdanie sprzętu w ramach projektu

Rozdanie sprzętu w ramach projektu

Rozdanie sprzętu w ramach projektu

Rozdanie sprzętu w ramach projektu

Rozdanie sprzętu w ramach projektu

plan naprawczy

Załączniki

  • PLAN NAPRAWCZY
    format: image/jpeg, rozmiar: 2.22 MB, data dodania: