Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w Gminie Mrągowo – zabezpieczenia przeciwwilgociowe budynków szkoły w Bożem.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Izolacja budynku szkoły w Bożem
Wersja z dnia

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego w Gminie Mrągowo – zabezpieczenia przeciwwilgociowe budynków szkoły w Bożem.

logo program rozwoju obszarów wiejskich  Flaga UE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

We wrześniu 2019 roku została zakończona realizacja operacji pod nazwą „Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych budynków Szkoły w Bożem”. Na realizację tej inwestycji pozyskane zostały środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 441.000,00 zł. Dofinansowanie przyznano Gminie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „ Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. Umowa o przyznaniu pomocy została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Mrągowo w dniu 25.10.2018 r. Za realizację zadania odpowiedzialny był Łukasz Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Budowlane EFEKTOR, którego oferta okazała się najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku realizacji zadania poprawiono stan techniczny i wizualny zabytku oraz zwiększono walory turystyczne miejscowości Boże, poprzez wykonanie prac restauratorskich na zabytkowym budynku szkoły.