w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalec

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalec

  • Numer aktu XXXVIII/324/10
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez VIII/92/11

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
                                                                        § 1.
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Zalec przyjęty Uchwałą Nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zalec z dnia 22 lipca 2010r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                        § 2.
Traci moc uchwała Nr XXI/172/2008 Rady Gminy Mrągowo z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zalec.
                                                                        § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo
                                                                        § 4.   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                               Przewodniczący  Rady Gminy
                                                                                                                        Sławomir   Olender

Załączniki

Załączniki