Wersja obowiązująca z dnia

Budowa i modernizacja oświetlenia w ramach II naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych

Flaga i godło Polski

W ramach drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Mrągowo pozyskała środki finansowe na zadanie pod nazwą „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Mrągowo”. W ramach realizacji wybudowanych zostanie 5 odcinków oświetlenia drogowego w miejscowościach Marcinkowo (2 odcinki), Młynowo, Wola Muntowska oraz Probark. Budowa dotyczy 60 kompletów lamp ulicznych wraz ze słupami oraz linią kablową. W zakresie modernizacji oświetlenia 400 starych opraw sodowych zostanie wymienionych na nowoczesne oprawy typu LED. Modernizacją oświetlenia zostanie objętych blisko 30 miejscowości obszaru Gminy Mrągowo, w tym m.in. w Bagienice, Brodzikowo, Gronowo, Karwie, Piotrówka, Rydwągi, Wierzbowo i Zawada. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza pieszych.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca tj. przedsiębiorstwo Eto System Sp. z o.o., ul. Towarowa 13, 10-416 Olsztyn, z którym umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 04.04.2023 r. Wartość umowy opiewa na kwotę 1.463.209,85 zł, z czego 1.316.888,86 stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z harmonogramem inwestycja zostanie ukończona jeszcze w pierwszej połowie 2024 roku.