Wersja obowiązująca z dnia

Gmina Mrągowo Beneficjentem Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”

Flaga i godło

 

Gmina Mrągowo Beneficjentem Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”

Wraz z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu naboru wniosków mających na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych pojawiła się realna szansa na budowę pierwszej w Gminie Mrągowo pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Inwestycja planowana była od kilku lat. W 2018 roku gmina przystąpiła do pierwszych prac projektowych, które były kontynuowane w bieżącej kadencji i zakończone zostały uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wniosek o dofinansowanie złożono do Ministerstwa Sportu w marcu 2020 roku. Dokumenty przeszły pozytywną weryfikację i operacja znalazła się na liście zakwalifikowanych do współfinansowania. Umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Szestnie podpisano 19.09.2020 r. Wartość inwestycji to około 8 140 000,00 zł z czego Minister udziela dofinansowania blisko 70% całkowitej wartości inwestycji. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Na powstaniu nowego obiektu skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy, bez względu na wiek. W sali sportowej odbywać się będą nie tylko zajęcia szkolne, ale również pozaszkolne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowane będą zawody różnych dyscyplin oraz eventy - również o charakterze integracyjnym czy charytatywnym. Liczymy na to, że sala w Szestnie stanie się nowym, całorocznym centrum sportowym naszej Gminy oraz miejscem, gdzie wyłaniać się będą nowe talenty, a mieszkańcy będą mogli dbać o swoje zdrowie poprzez sportową aktywność fizyczną. Budowa w Szestnie to najbardziej wymagająca inwestycja bieżącej kadencji, ale jednocześnie realizacja od dawna odkładanych marzeń o pierwszej sali sportowej w naszej gminie.
Prace budowlane planowane są na lata 2021-2023. W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca odpowiedzialny za powstanie nowego obiektu tj. firma JL sp. z o.o., Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża. Umowa na realizację robót budowlanych pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Szestnie, gmina Mrągowo” została podpisana dnia 09.04.2021 r. Budynek o wymiarach ok. 19,5 m x 38 m wyposażony będzie w zaplecze szatniowe, pokaźnych rozmiarów widownię oraz pomieszczenia przeznaczone pod fitness, czy zaplecze techniczne. Planowane oddanie budynku do użytkowania to październik 2023 roku.

Zespół szkół w Szestnie

Wizualizacja mającej powstać sali gimnastycznej