zmieniająca Uchwałę Nr XXX/245/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/245/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

  • Numer aktu XXXII/274/09
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez XL/353/10

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1, ust. 2, uchwały nr XXX/245/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych wprowadza się następujące zmiany:
określa się stawkę podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 29 ton i mniejszej niż 31 ton, o czterech
i więcej osiach jezdnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w kwocie 2.480,00 zł oraz od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 31 ton, o czterech i więcej osiach jezdnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w kwocie 2.480,00 zł .
§ 2

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.


Przewodniczący Rady Gminy

               Sławomir Olender
___

Załączniki

Załączniki