Wersja obowiązująca z dnia

Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo, gmina Mrągowo

Loga projektów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


Z początkiem września zakończono realizację i dokonano odbioru technicznego inwestycji pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Mierzejewo, gmina Mrągowo”. Za realizację robót budowlanych odpowiedzialna była firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego tj. Akwedukt Inżynieria Wodna i Lądowa prowadzona przez pana Adriana Sadowskiego. Umowę na realizację zadania podpisano dnia 06.07.2023 r. W ramach inwestycji wybudowano w miejscowości Mierzejewo ogólnodostępny pomost rekreacyjny w kształcie litery „T” o wymiarach:

- odcinek prostopadły do linii brzegu 47,00 m x 2,00 m

- odcinek równoległy do linii brzegu 11,00 m x 2,50 m

Powierzchnia pokładu pomostu wynosi 121,50 m² .

Na realizację zadania zostały pozyskane środki zewnętrzne w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Umowa o przyznanie pomocy w wysokości 76.005,00 zł pomiędzy Gminą Mrągowo a Województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana 18 listopada 2022 r.

Pomost zdjęcie 1

Pomost zdjęcie 2

Tablica informacyjna

Załączniki

  • IMG20230908090146
    format: image/jpeg, rozmiar: 5.81 MB, data dodania:
  • IMG20230908090534
    format: image/jpeg, rozmiar: 5.24 MB, data dodania:
  • IMG20230908090631
    format: image/jpeg, rozmiar: 2.73 MB, data dodania: