Wersja obowiązująca z dnia

Radni gminy Mrągowo

Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo:
Wiesław Szarek
 
Wiceprzewodniczący:
1. Henryk Kulik
2. Danuta Szczerba
 
 
 Imię i nazwisko  Miejscowość
 Teresa Bałdyga  Mierzejewo
 Małgorzata Chojnicka  Marcinkowo
 Robert Ciołek  Zalec
 Witold Gleba  Nowe Bagienice
 Marianna Grzesiak  Wyszembork
 Ewelina Jodkowska  Ruska Wieś
 Henryk Kulik  Kosewo
 Sylwester Kulik  Wierzbowo
 Janusz Lange  Grabowo
 Andrzej Matusiak  Szestno
 Tomasz Mikłasz  Boże
 Adam Nicewicz  Rydwągi
 Wiesław Szarek  Polska Wieś
 Danuta Szczerba  Wola Muntowska
 Grzegorz Szostek  Marcinkowo

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

  1) Lange Janusz  - Przewodniczący
  2) Chojnicka Małgorzata  - Zastępca
  3) Kulik Henryk  
  4) Matusiak Andrzej  

 

Komisja Rolnictwa

 1) Gleba Witold  - Przewodniczący
 2) Kulik Sylwester  - Zastępca
 3) Ciołek Robert  
 4) Jodkowska Ewelina  
 5) Nicewicz Adam  

 

Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska

 1) Szczerba Danuta  - Przewodniczący
 2) Grzesiak Marianna  - Zastępca
 3) Bałdyga Teresa  
 4) Mikłasz Tomasz  
 5) Szostek Grzegorz  

 

Komisja Rewizyjna

 1) Nicewicz Adam  - Przewodniczący
 2) Szostek Grzegorz  - Zastępca
 3) Matusiak Andrzej  
 4) Ciołek Robert  
 5) Chojnicka Małgorzata  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1) Kulik Sylwester  - Przewodniczący
 2) Grzesiak Marianna  - Zastępca
 3) Lange Janusz  
 4) Mikłasz Tomasz  
 5) Jodkowska Ewelina