Wersja obowiązująca z dnia

Pierwsza realizacja Gminy Mrągowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Flaga i godło Polski

W ramach pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Mrągowo pozyskała środki na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej oraz stacji podnoszenia ciśnienia w m. Mrągowo, Popowo Salęckie, Szestno, Wyszembork oraz Lasowiec w gminie Mrągowo”. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 5.225.000,00 zł powstanie około 14 km nowej sieci wodociągowej: sieć wodociągowa Mrągowo-Popowo Salęckie-Szestno-Wyszembork ze stacją podnoszenia ciśnienia w Szestnie oraz sieć wodociągowa Lasowiec ze stacją podnoszenia ciśnienia w Mrągowie. Inwestycja spowoduje wyraźne podniesienie jakości wody, co przekłada się na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Nowa sieć zakończy również uciążliwe problemy ze zbyt niskim ciśnieniem wody. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo. Umowę na kwotę 7.376.453,42 zł podpisano dnia 30.03.2022 r. Zgodnie z harmonogramem planowane zakończenie inwestycji to listopad 2023 roku.