w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo Salęckie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popowo Salęckie

  • Numer aktu XXVIII/228/09
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 2009-06-25
  • Data rozpoczęcia obowiązywania
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez VIII/91/11

Informacje dodatkowe:


                                     Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
                                                                        § 1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Popowo Salęckie na lata 2009 – 2015 przyjęty Uchwałą Nr 1/09 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Popowo Salęckie z dnia 28 kwietnia 2009r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                                        § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo
                                                                        § 3   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                         Sławomir Olender

Załączniki

Załączniki