Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
131-12-2021Olsztyn, 28 grudnia 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.420.8.2021.BG.23 Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia o wydaniu postanowienia uzupełniającego decyzję z 15 grudnia 2021 r. decyzji znak: WOOŚ.420.8.2021.BG.18 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa radaru meteorologicznego na działce nr ewid. 330/3, obręb Użranki, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
217-12-2021OBWIESZCZENIE Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia o wydanej 15 grudnia 2021 r. decyzji znak: WOOŚ.420.8.2021.BG. 18 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa radaru meteorologicznego na działce nr ewid. 330/3, obręb i /ranki, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
318-10-2021Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Nazwa obiektu budowlanego: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Probark - PV 2, Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 281003_2 Mrągowo - gmina wiejska Obręb: 0020 Probark Działki: 40/2, Wykonawca: ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 WarszawaDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
418-10-2021Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Nazwa obiektu budowlanego: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Probark - PV 1, Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 281003_2 Mrągowo - gmina wiejska Obręb: 0020 Probark Działki: 40/1, Wykonawca: ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 WarszawaDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
518-10-2021RBK.6220.72.2021 Mrągowo, dn.18.10.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, podaję do publicznej wiadomości że, w związku ze złożeniem przez Panią Monikę Wolańską pełnomocnika inwestora FALA RE Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków wniosku z dnia 29.09.2021 r. (data wpływu 30.09.2021 r.) wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Probark – PV 2 na działce nr 40/1 obręb 0020 Probark, jedn. Ewid. 281003_2Mrągowo – gmina wiejska przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
618-10-2021RBK.6220.72.2021 Mrągowo, dn. 18.10.2021 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadamiam, że z dniem 18 października 2021 r. wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 4,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Probark – PV2 na dz. nr 40/1, obr. 0020 Probark, jedn. ewid. 281003_2 Mrągowo – gmina wiejska, na wniosek FALA RE Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 KrakówDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
718-10-2021RBK.6220.71.2021 Mrągowo, dn.18.10.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości że, w związku ze złożeniem przez Panią Monikę Wolańską pełnomocnika inwestora FALA RE Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków wniosku z dnia 29.09.2021 r. (data wpływu 30.09.2021 r.) wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Probark – PV 2 na działce nr 40/2 obręb 0020 Probark, jedn. Ewid. 281003_2Mrągowo – gmina wiejska przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
818-10-2021RBK.6220.71.2021 Mrągowo, dn. 18.10.2021 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  Zawiadamiam, że z dniem 18 października 2021 r. wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Probark – PV2 na dz. nr 40/2, obr. 0020 Probark, jedn. ewid. 281003_2 Mrągowo – gmina wiejska, na wniosek FALA RE Sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 KrakówDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
918-10-2021informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 183/3, 183/5, 184/1, 183/7 (obręb 0017) w miejscowości Nowe Bagienice, Gmina Mrągowo, na działce nr ewid. 98/2, 97, 114/1 (obręb 0012) w miejscowości Marcinkowo, Gmina Mrągowo oraz na działce nr ewid. 77, 76, 75/3, 101, 102/1, 75/2 (obręb 0001) w miejscowości Bagienice, Gmina Mrągowo"Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1006-10-2021WIN-II.7820.1.1.2021 Olsztyn, 01.10.2021 r. OBWIESZCZENIE Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Romana Szczepana pełnomocnika inwestora - Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została wydana decyzja Nr 18/21 z dnia 1 października 2021 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na roboty budowlane dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo od km 8+863 do km 9+485".Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1106-10-2021Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie działek ewidencyjnych numer 103/4, 105/2, 95/7, 102, 97/3 w obrębie Młynowo, gm. Mrągowo" Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1223-09-2021Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Giżycko. 16 września 2021 r. BI.ZUZ.3.4210.143.2021.KB Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, znajdującej się na dz. nr geod. 65/12 obr. Użranki, gm, Mrągowo, powiat mrągowski do istniejącej studni na rurociągu drenarskim (dz. nr geod. 66/21 obr. Użranki, gm. Mrągowo, powiat mrągowski)Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1322-09-2021RBK.6220.65.2021 Mrągowo, dn.22.09.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1420-08-2021RBK.6220.39.2020.2021 Mrągowo, dn.20.08.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o opracowaniu raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 „Puszcza Piska” (PLB 280008) planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu rekreacyjnego na działce nr 309 obręb Krzywe gm. Mrągowo (jezioro Krzywe) na wysokości działki nr 86 obręb Dłużec, gm. PieckiDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1519-08-2021RBK.6220.50.2021 Mrągowo, dn.18.08.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1619-08-2021RBK.6220.50.2021 Mrągowo, dn. 18.08.2021 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 214/2, 202/6, 223 (obręb 0005) w miejscowości Gązwa, gmina Mrągowo, na wniosek Elektrownia PV 61 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 WarszawaDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1719-08-2021KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 214/2, 202/6 (obręb 0005) w miejscowości Gązwa, Gmina MrągowoDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1806-08-2021KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew. 183/3, 183/5, 184/1, 183/7 (obręb 0017) w miejscowości Nowe Bagienice, Gmina Mrągowo na działce nr ew. 98/2, 97 (obręb 0012) w miejscowości Marcinkowo, Gmina Mrągowo oraz na działce nr ew. 77, 76, 75/3, 101 , 102/1, (obręb 0001) w miejscowości Bagienice, Gmina MrągowoDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
1906-08-2021RBK.6220.46.2021 Mrągowo, dn.06.08.2021 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
2006-08-2021RBK.6220.46.2021 Mrągowo, dn. 06.08.2021 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadamiam, że z dniem 04 sierpnia 2021 r. wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 183/3, 183/5, 184/1, 183/7 (obręb 0018) w miejscowości Nowe Bagienice, gmina Mrągowo, na działce nr ew. 98/2, 97, (obręb 0012) w miejscowości Marcinkowo, gmina Mrągowo, oraz na działce nr ew. 77, 76, 75/3, 101, 102,/1 (obręb 0001) w miejscowości Bagienice”Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
Wyświetlone 1-20 z 134 rekordów.