Wersja obowiązująca z dnia

Gmina Mrągowo beneficjentem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Gmina Mrągowo beneficjentem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach pierwszej dystrybucji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w 2020 r. Gmina Mrągowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 091 392,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Jako inwestycję do realizacji wytypowano zadanie Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Marcinkowie, gmina Mrągowo. W ramach inwestycji zaplanowano budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej, bieżni oraz miejsca do skoku w dal (bieżnia rozbiegowa i skocznia). Wykonawca robót budowlanych dla zadania zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego korzystnie wpłynie na rozwój fizyczny społeczności gminy Mrągowo, zwłaszcza uczniów Szkoły Podstawowej w Marcinkowie, dla których brak tego typu infrastruktury jest bardzo uciążliwy.