Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Raport o stanie gminy

Ogłoszono przez Marcin Banach

Raport o stanie Gminy Mrągowo za 2019r.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

 

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, (czyli do dnia 25 czerwca 2020 r.), podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Załączniki: