Wersja obowiązująca z dnia

Aktywna Wieś - podpisanie umów

 

 

 

GMINA MRĄGOWO

 po raz kolejny pozyskała środki finansowe w konkursie

pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2018r.

 

            Dnia 21 maja 2018 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasiński oraz Skarbnik Gminy Mrągowo Lucyna Kamińska podpisali z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Brzezina oraz Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwię Jaskulską, dwie umowy o  udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2018.

Dofinansowanie dotyczy zaplanowanych w budżecie gminy do realizacji w 2018 roku zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji terenów wiejskich:

 

Budowy wiaty muzycznej w Użrankach

oraz

Budowy siłowni plenerowej w Grabowie.

 

Całkowity inwestorski koszt zadań to kwota 15.358,27zł dla Użranek oraz 16.479,55zł dla Grabowa, przy czym dofinansowanie ze środków budżetu Województwa wynosi 20.000zł, tj po 10.000zł na każdy z projektów. Pozostała kwota została zabezpieczona ze środków własnych Gminy Mrągowo oraz z Funduszy Sołeckich.

Działania związane z rozpoczęciem inwestycji zostały już podjęte, żeby mieszkańcy Gminy Mrągowo mogli korzystać z nowej infrastruktury już w okresie wakacyjnym bieżącego roku.