Wersja obowiązująca z dnia

Inwestycje w Użrankach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Flata i godło Polski.

We wrześniu 2022 r. zakończono realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 169052N i nr 169053N położonych na dz. nr 150/6, 290/5, 295/16, 291/2, 295/11, 295/13, obręb Użranki w miejscowości Użranki” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość przebudowy odcinka o długości 967 mb wyniosła 931.104,59 zł brutto, z czego wartość samego dofinansowania otrzymanego z Funduszu wynosi blisko połowę tej kwoty tj. 435.346,81 zł. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Mrągowo, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została podpisana w dniu 27.10.2021 r.

Za realizację robót budowlanych odpowiedzialna jest firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Gajewo, ul. Węgorzewska 4, 11-500 Giżycko. Umowa pomiędzy przedstawicielami Przedsiębiorstwa i Gminy Mrągowo podpisana została dnia 15.12.2021 r.

Z końcem 2021 r., również w miejscowości Użranki, zrealizowano jeszcze jedno zadanie z udziałem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych polegało na „Budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi nr 169053N w miejscowości Użranki”. Na jego realizację pozyskano 33.089,99 zł w ramach umowy pomiędzy Gminą Mrągowo a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z dnia 23.09.2021 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 42.762,49 zł, a za realizację robót budowlanych odpowiedzialna była firma TERMIR-BRUK Mirosław Cieślewicz z Mrągowa (umowa z wykonawcą z dnia 07.10.2021 r.).