Wersja obowiązująca z dnia

Kolejna ukończona inwestycja w ramach inicjatywy LEADER

Logo UE, logo leader, logo LGD Mazurskie Morze, logo PROW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sierpień 2022 roku został zwieńczony zakończeniem zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Grabowo i Małe Bagienice” w Gminie Mrągowo. Pierwsze urządzenie wielofunkcyjne zostało posadowione w miejscowości Grabowo, drugie identyczne w miejscowości Bagienice Małe. W toku procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych wyłoniona została firma NOVUM sp. z o.o. sp. k. ze Szczytna. Firma przystąpiła do realizacji zadania 08.07.2022 r., a zakończyła je 20.08.2022 r. Każde z urządzeń placu zabaw pełni jednocześnie funkcje punktu widokowego, zjeżdżalni, strefy wspinania, pełzania i swobodnej zabawy.

Na realizację tej inwestycji zostały pozyskane środki zewnętrzne w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Umowa o przyznanie pomocy w wysokości 52.958,00 zł pomiędzy Gminą Mrągowo a Województwem Warmińsko-Mazurskim została podpisana 14 kwietnia 2022 r.

Załączniki

 • podpisanie umowy
  format: image/jpeg, rozmiar: 2.37 MB, data dodania:
 • Grabowo
  format: image/jpeg, rozmiar: 277.75 KB, data dodania:
 • tablice
  format: image/jpeg, rozmiar: 292.02 KB, data dodania:
 • Bagienice Małe
  format: image/jpeg, rozmiar: 267.74 KB, data dodania: