Wersja obowiązująca z dnia

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mrągowo

REJESTR WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MRĄGOWO

I. Wykaz wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

Lp.

Nazwa podmiotu gospodarczego

Adres punktu sprzedaży

rodzaj zezwolenia i okres obowiązywania zezwolenia

A

B

C

1.

HANDEL * WYTWÓRCZOŚĆ* USŁUGI DARIUSZ ŁOZIŃSKI

Bagienice 26,

11-700 Mrągowo

01.05.2020 – 30.04.2030

01.05.2020 – 30.04.2030

01.05.2020 – 30.04.2030

2.

SKLEP SPOŻYWCZO–PRZEMYSŁOWY IRENEUSZ SIEGMUND

Karwie 19,

11-700 Mrągowo

01.05.2020 – 01.05.2025

01.05.2020 – 01.05.2025

01.05.2020 – 01.05.2025

3.

SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY KAZIMIERZ MORDASIEWICZ

Boże 56,

11-700 Mrągowo

01.07.2020 – 30.06.2030

01.07.2020 – 30.06.2030

01.07.2020 – 30.06.2030

4.

SKLEP SPOŻYWCZO–PRZEMYSŁOWY LEOKADIA CIECHANOWICZ

Kiersztanowo 35,

11-700 Mrągowo

01.09.2020 – 31.08.2030

5.

FIRMA HANDLOWO–USŁUGOWA MDS DOROTA STACHELEK

Wyszembork 31,

11-700 Mrągowo

01.09.2020 – 31.08.2030

01.09.2020 – 31.08.2030

01.09.2020 – 31.08.2030

6.

SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY KAZIMIERZ MORDASIEWICZ

Szestno 24,

11-700 Mrągowo

01.09.2021 – 31.08.2031

01.09.2021 – 31.08.2031

01.09.2021 – 31.08.2031

7.

IZABELA OLENDER

Marcinkowo 31, lok. 1
11-700 Mrągowo

15.04.2022–25.04.2027

15.04.2022–25.04.2027

15.04.2022–25.04.2027

8.

KAMARO KAMILA BRZUSKIEWICZ

Kosewo 59,

11-700 Mrągowo

01.06.2022 –31.05.2026

01.06.2022 –31.05.2026

01.06.2022 –31.05.2026

9.

SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY GABRIELA RUKSZAN

Szestno 49,

11-700 Mrągowo

07.09.2022 – 31.08.2027

07.09.2022 – 31.08.2027

07.09.2022 – 31.08.2027

10.

STACJA PALIW NIKUTOWO BRODZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nikutowo 11,

11-700 Mrągowo

01.01.2023 – 30.06.2033

Rodzaje zezwoleń:

A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo ,

B – powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) ,

C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

Stan na dzień 17.08.2023 r

 

II. Wykaz wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

 

Lp.

Nazwa podmiotu gospodarczego

Adres punktu sprzedaży

rodzaj zezwolenia i okres obowiązywania zezwolenia

A

B

C

1.

COUNTRY HOLIDAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kosewo 78,

11-700 Mrągowo

01.05.2018 – 30.04.2026

01.05.2018 – 30.04.2026

01.07.2020 – 30.06.2028

2.

WALDEMAR DICKTI PENSJONAT "CHRISTEL", BAR GASTRONOMICZNY, PRYWATNE MUZEUM "CHATA MAZURSKA"

Sądry 3,

11-700 Mrągowo

01.04.2019 – 31.12.2029

01.04.2019 – 31.12.2029

01.04.2019 – 31.12.2029

3.

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "TURKOS" ANDRZEJ ROPIAK

Kosewo 41,

11-700 Mrągowo

01.05.2020 – 30.04.2030

4.

HANDEL I USŁUGI GASTRONOMICZNE BOŻENA ŁOZIŃSKA

Bagienice 26,

11-700 Mrągowo

01.07.2020 – 30.06.2030

01.07.2020 – 30.06.2030

5.

ZAJAZD STAROPOLSKI ZOFIA GBIORCZYK

Szestno 40,

11-700 Mrągowo

01.07.2020 – 30.06.2030

6.

MAZURSKI ZAKĄTEK KAROL WIŚNIEWSKI

Marcinkowo 76C,

11-700 Mrągowo

01.07.2020 – 30.06.2030

01.07.2020 – 30.06.2030

01.07.2020 – 30.06.2030

7.

KATERING DANUTA SZCZERBA

Wola Muntowska 11,

11-700 Mrągowo

01.07.2020 – 30.10.2024

8.

HUBERT CIEPLUCH

Kosewo 77,

11-700 Mrągowo

01.09.2020 – 31.08.2030

01.09.2020 – 31.08.2030

01.09.2020 – 31.08.2030

9.

POLE KEMPINGOWE „CYPEL” ANTONI PUPEK

Probark 1,

11-700 Mrągowo

01.07.2021–30.06.2025

10.

AGROTURYSTYKA KARCZMA " NAD JAREM" TOMASZ BARANOWSKI

Mierzejewo 6,

11-700 Mrągowo

01.07.2021 – 30.06.2026

11.

WĘDZARNIA POD LASEM MIROSŁAW BRZUSKIEWICZ

Kosewo 87,

11-700 Mrągowo

10.05.2022-09.05.2026

12.

IRENA JASIŃSKA ULMAREX

Kosewo 90,

11-700 Mrągowo

01.07.2022 – 31.07.032

01.07.2022 – 31.07.032

01.07.2022 – 31.07.032

13.

BOŻENA ANNA CHOROMAŃSKA–MACIOSZCZYK POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE

Krzywe 10,

11-700 Mrągowo

13.07.2022 – 30.09.2027

14.

F E. – M A. FEDERICA MARCHESE

Miejski Las 11,
11-700 Mrągowo

19.05.2023 – 18.05.2028

19.05.2023 – 18.05.2028

19.05.2023 – 18.05.2028

15.

TOMASZ PIEKUT

Kosewo 8,
11-700 Mrągowo

01.06.2023 – 31.05.2027

01.06.2023 – 31.05.2027

16.

RYBY I MIÓD PIOTR DEPTUŁA

Krzywe 36,
11-700 Mrągowo

01.07.2023 – 30.09.2027

17.

KOSA ŚPIEW ELŻBIETA DZIUBA

Kosewo 27,
11-700 Mrągowo

11.08.2023 – 30.08.2033

11.08.2023 – 30.08.2033

11.08.2023 – 30.08.2033

Rodzaje zezwoleń:

A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

B – powyżej 4,5 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

Stan na dzień 17.08.2023 r

Załączniki