Wersja obowiązująca z dnia

Ewidencja ludności i dowody osobiste - formularze do pobrania

Wzory formularzy znajdują się w załącznikach.

Załączniki