Wersja obowiązująca z dnia

Wystąpienie nr 1 dotyczące sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Mrągowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

Wystąpienie nr 1 dotyczące sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Mrągowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.


 

 

Data złożenia: 14.07.2016r.

 

Forma złożenia: e-mail

 

Wnoszący sprawę: Artur Brylikowski  nr w rejestrze zawodowych lobbystów 00351

 

Nazwa podmiotu na rzecz którego zawodowa działalność lobbingowa jest prowadzona: Grupa Grass Roots Lobbing

 

Przedmiot sprawy: dotyczy informacji na temat zarządzenia wewnętrznego

 

Przebieg postępowania: Przekazano do właściwej komórki organizacyjnej celem opracowania projektu zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej  zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa (Dz.U. z 2005r. Nr 169 poz.1414  późn.zm.)

 

Sposób załatwienia sprawy:

Docelowo wprowadzenie Zarządzenia Wójta Gminy Mrągowo w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Mrągowo wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 

 

 

Wójt  Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

 

Sporządziła:

Agnieszka Hellis

Mrągowo, dnia 20.07.2016r.