Wersja obowiązująca z dnia

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

Wysyłanie pism przez platformę ePUAP

Korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej zlokalizowanej w systemie ePUAP wymaga posiadania bezpłatnego konta i profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Konto można założyć rejestrując się na stronie: http://epuap.gov.pl/.
Tam też można złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego, który musi być potwierdzony w ciągu 14 dni w dowolnym punkcie potwierdzania (np: w Biurze Terenowym ZUS w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 5 11-700 Mrągowo) lub własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Aby prawidłowo złożyć wniosek/pismo/zapytanie na platformie ePUAP należy wykonać następujące kroki:
1. Zlokalizować usługę "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
2. Zaadresować pismo poprzez "Ustaw/zmień adresata" na "Urząd Gminy Mrągowo".
3. Wypełnienić elektroniczny formularz na stronie ePUAP lub/i dodać załączniki.
4. Podpisać tak utworzony dokument elektroniczny profilem zaufanym lub certyfikatem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Podpis nie jest wymagany jednak w wielu sprawach Urząd zwróci się uzupełnienie tak złożonego dokumentu.
5. Przesłanie podpisanego dokumentu do Urzędu Gminy Mrągowo.
6. Przesłanie zostanie potwierdzone poprzez odesłanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) na konto ePUAP nadawcy.


Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:  

1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów:urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu (lista instytucji potwierdzających profil zaufany)

punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:

imię
nazwisko
numer pesel
identyfikator użytkownika

punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.


UWAGA Urząd nie odpowiada za działanie platformy ePUAP
wszlekie sugestie pytania można zgłaszać poprzez "Formularz kontaktowy z Service Desk ePUAP"

telefonicznie + 48 (42) 253 54 50 lub na adres e-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl