Wersja obowiązująca z dnia

Kontakt, telefony

Urząd Gminy Mrągowo
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 89 741 29 24
NIP 742-10-13-765, REGON 000535563
godziny pracy: pn 800-1600, wt-pt 715-1515

 


Dodatkowe numery telefonów 89 741 29 32, 89 741 25 53, 89 741 24 72


WAŻNA INFORMACJA

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - obsługa interesantów  800 - 1600
Wtorek i Środa - obsługa interesantów 715  - 1400
Wtorek i Środa
Czwartek i Piątek
- praca wewnętrzna
- praca wewnętrzna
1400  - 1515
715 - 1515

W godzinach pracy wewnętrznej wszelkie wnioski prosimy składać w sekretariacie
Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A,  pokój nr 6.


Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz

tel. wew. 203

Zastępca Wó jta Gminy Mrągowo Adriana Rokosz

tel. wew. 202 pok. nr 8

Skarbnik Gminy Mrągowo Dominika Beperszcz

tel. wew. 211 pok. nr 14

Sekretarz Urzędu Gminy Mrągowo Anna Duda

tel. wew. 219 pok. nr 12

 

Stanowiska, pracownicy, numery pokoi, telefony.

Referat Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej - RBK

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

Kierownik Referatu RBK

Wojciech Trawiński

10

206

Stanowisko pracy ds.
kształtowania środowiska
i gospodarki wodnej

Magdalena Bierżyńska

9

205

Stanowisko pracy ds. rolnych

Sylwia Celińska

9

204

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej

Wioleta Jarosz

9

204

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami

Dorota Jadach

10

207

Stanowisko pracy ds. remontów I utrzymania dróg

Paweł Szczygłowski

10

206

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Joanna Gajo

9

205

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków - IPP

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

Kierownik Referatu IPP

Beata Mularczyk

2

215

Stanowisko pracy ds. budownictwa i inwestycji

Anna Szawro

2

218

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego Mariola Małgorzata Czułado 2 216

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Anna Dudziak

2

216

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Krzysztof Janowiak

2

216

Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, strategii i rowoju
Samodzielne stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, strategii i rowoju Zuzanna Maria Zembik poziom -1 217

Referat Organizacyjno – Administracyjny - OA

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

Kierownik Referatu OA

Małgorzata Machaj

4

222

Stanowisko pracy ds. obywatelskich i społecznych

Anna Piersa

11

208

Stanowisko pracy ds. obronności, zarządzania kryzysowego

Łukasz Gołębicki

poziom -1

209

Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych

Elżbieta Tchórzewska

6

201

Stanowisko pracy ds. organizacyjno - gospodarczych

Justyna Bahr

3

220

Stanowisko pracy ds. obsługi Organów Gminy

Martyna Rogowiecka

3

220

Stanowisko pracy ds. kultury, zdrowia i spraw pracowniczych

Agnieszka Łukasiak

4

222

Stanowisko pracy ds. obsługi informatycznej

Marcin Banach

poziom -1

209

Stanowisko pracy ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Dariusz Winiarz

poziom -1

225

Referat Planowania i Finansów - PF

stanowisko

pracownik

numer pokoju

telefon wewnętrzny

Kierownik Referatu

Danuta Małkowska

14

211

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Alina Gromadzka-Szczepanek

5

213

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

Małgorzata Niedźwiecka

13

210

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków

Anna Zalewska

5

214

Stanowisko pracy ds. księgowości - kasa

Jowita Iwona Szydlik

15

212

Stanowisko pracy ds. księgowości i finansów

Iwona Żuk

13

210

Stanowisko pracy ds. księgowości

Michał Przeperski

13

210