w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

  • Numer aktu XXV/214/09
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło
  • Status Nieobowiązujący
  • Zmieniony przez XXVIII/229/09
  • Utracił moc przez X/81/15

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/208/97 Rady Gminy w Mrągowie z dnia 13 sierpnia 1997r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia lecznicze, pomoc rzeczowa i zasiłki celowe.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                              Sławomir Olender