Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Ogłoszono przez Marcin Banach

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

 

  1. za I kwartał roku w terminie do 15 lutego
  2. za II kwartał roku w terminie do 15 maja
  3. za III kwartał roku w terminie do 15 sierpnia
  4. za IV kwartał roku w terminie do 15 listopada
     

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku  w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.


Wysokość opłat - nieruchomości zamieszkałe

Selektywny odbiór odpadów komunalnych: od 1 osoby – 11,00 zł

Nieselektywny odbiór odpadów komunalnych: od 1 osoby – 16,00 zł

Opłata stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wskazanej stawki opłaty.


Wysokość opłat - nieruchomości niezamieszkałe

(opłata za jednorazowe opróżnienie pojemnika)

Selektywny odbiór odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 6,00 zł  

b) pojemnik o pojemności 110 l –10,00 zł

c) pojemnik o pojemności 120 l – 11,00 zł

d) pojemnik o pojemności 240 l – 22,00 zł

e) pojemnik o pojemności 1100 l –  101,00 zł  

f) pojemnik o pojemności 7000 l – 550,00 zł

Nieselektywny odbiór odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 8,00 zł

b) pojemnik o pojemności 110 l – 15,00 zł

c) pojemnik o pojemności 120 l – 16,00 zł

d) pojemnik o pojemności 240 l – 32,00 zł

e) pojemnik o pojemności 1100 l – 147,00 zł

f) pojemnik o pojemności 7000 l – 630,00 zł

 

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników, liczby opróżnień  pojemników w miesiącu  oraz stawki opłaty.

 

Domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku

Ryczałtowa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,  za rok od jednego domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

 

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 110,00 zł

- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 160,00 zł.

 

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, za cały rok w terminie do 15 kwietnia każdego roku.

 

 

 

 

Załączniki: