Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12011-09-01100/11w sprawie: powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Nieobowiązujący
22015-06-18100/15w sprawie ustalenia limitu środków pieniężnych na korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowychZmieniony
32007-01-0210/07w sprawie: wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.Obowiązujący
42010-12-1610/10w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy MrągowoObowiązujący
52011-09-05101/11w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.Obowiązujący
62015-06-22101/15w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.Obowiązujący
72014-12-3010/14w sprawie wykazu lokali socjalnych wyodrębnionych z zasobu komunalnego Gminy MrągowoUnieważniony
82015-12-1010/15ZARZĄDZENIE Nr 10/15 KIEROWNIKA URZĘDU - WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 10.12.2015r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. Księgowości - kasy w Urzędzie Gminy MrągowoObowiązujący
92011-09-05102/11w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.Obowiązujący
102015-06-22102/15w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy MrągowoUnieważniony
Strona 1 z 214