w sprawie ustalenia limitu środków pieniężnych na korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie ustalenia limitu środków pieniężnych na korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowych

  • Numer aktu 100/15
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 2015-06-18
  • Status Zmieniony
  • Zmieniony przez 274/17
  • Traci moc 421/14

Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:
 
§1.
W związku z korzystaniem z telefonów komórkowych do celów służbowych z dniem 18 czerwca 2015r. ustalam dla niżej wymienionych osób miesięczne limity środków:
1. Z-ca Wójta/Sekretarz Gminy Mrągowo - 100,00 zł,
2. Skarbnik Gminy Mrągowo - 100,00 zł,
3. Kierownik Referatu RBK - 100,00 zł,
4. Stanowisko pracy ds. remontów i utrzymania dróg - 100,00 zł.
§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. organizacyjno-gospodarczych Urzędu Gminy Mrągowo.
§3.
Traci moc Zarządzenie Nr 421/14 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ustalenia limitu środków pieniężnych na korzystanie z telefonów komórkowych do celów służbowych.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński