w sprawie wykazu lokali socjalnych wyodrębnionych z zasobu komunalnego Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie wykazu lokali socjalnych wyodrębnionych z zasobu komunalnego Gminy Mrągowo

  • Numer aktu 10/14
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie 2014-12-30
  • Status Unieważniony
  • Utracił moc przez 181/16
  • Traci moc 218/12 , 329/13 , 404/14 , 427/14

Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:


§ 1
Ustala się wykaz budynków i lokali wyodrębnionych z zasobu komunalnego gminy Mrągowo przeznaczonych na lokale socjalne, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 218/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24.08.2012 r. w sprawie wykazu lokali socjalnych wyodrębnionych z zasobu komunalnego Gminy Mrągowo oraz Zarządzenia w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 218/12 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24.08.2012 r.: Nr 329/13 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 18.09.2013 r., Nr 404/14 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 16.04.2014 r., Nr 427/14 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30.06.2014 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński
 
Załącznik
do Zarządzenia nr 10/14
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 30.12.2014 r.Wykaz lokali socjalnych wyodrębnionych z zasobu komunalnego Gminy MrągowoZ zasobów mienia komunalnego Gminy Mrągowo wyodrębnia się z przeznaczeniem na lokale socjalne następująco:
1. budynek nr 3 mieszkania nr 1, 2, 3, 4 w miejscowości Troszczykowo
2. budynek nr 31 mieszkania nr 1, 2, w miejscowości Użranki
3. budynek nr 9 w miejscowości Gronowo
 
Wójt Gminy Mrągowo


Jerzy Krasiński