Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12010-12-21III/7/10Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mrągowo Obowiązujący
22012-03-23173/12Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)Obowiązujący
32020-07-27Porozumienie 27.07.2020Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27 lipca 2020 r. zawarte pomiędzy gminą i miastem Mrągowo w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowejObowiązujący
42020-07-30Porozumienie 30.07.2020Porozumienie międzygminne Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 lipca 2020 r. zawarte pomiędzy miastem a gminą Mrągowo w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji MrągowoObowiązujący
52018-01-17POROZUMIENIEPorozumienie Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Mrągowo a Gminą Miasto Mrągowo w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy MrągowoObowiązujący
62016-12-30Porozumienie 30-12-16Porozumienie Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Mrągowo reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mrągowo – Jerzego Krasińskiego a Gminą Miasto Mrągowo reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta - mgr Otolię Siemieniec oraz Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie reprezentowanym przez Dyrektora Lecha Gołębickiego, zawarte w dniu 30.12.2016r w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy MrągowoObowiązujący
72019-01-03Porozumienie 03.01.2019POROZUMIENIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 3 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Mrągowo reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mrągowo – Pana Piotra Piercewicza a Gminą Miasto Mrągowo reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta -Pana Stanisława Bułajewskiego, zawarte w dniu 03.01.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy Mrągowo.Obowiązujący
82016-11-04Porozumienie 04-11-16Porozumienie Wójta Gminy Mrągowo z dnia 4 listopada 2016 r. pomiędzy Gminą Reszel reprezentowaną przez Burmistrza - Marka Janiszewskiego a Gminą Mrągowo reprezentowaną przez Wójta Gminy - Jerzego Krasińskiego w sprawie powierzenia Gminie Reszel przez Gminę Mrągowo realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Mrągowo opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Reszlu Obowiązujący
92018-09-10Porozumienie 10.09.2018Porozumienie . z dnia 10 września 2018 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo i Gminą Mrągowo w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowejObowiązujący
102010-03-12294/10rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2010Obowiązujący
Strona 1 z 281