Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12010-12-21III/7/10Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mrągowo Obowiązujący
22012-03-23173/12Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)Obowiązujący
32018-01-17POROZUMIENIEPorozumienie Wójta Gminy Mrągowo z dnia 17 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Mrągowo a Gminą Miasto Mrągowo w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy MrągowoObowiązujący
42016-12-30Porozumienie 30-12-16Porozumienie Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą Mrągowo reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mrągowo – Jerzego Krasińskiego a Gminą Miasto Mrągowo reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta - mgr Otolię Siemieniec oraz Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie reprezentowanym przez Dyrektora Lecha Gołębickiego, zawarte w dniu 30.12.2016r w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy MrągowoObowiązujący
52016-11-04Porozumienie 04-11-16Porozumienie Wójta Gminy Mrągowo z dnia 4 listopada 2016 r. pomiędzy Gminą Reszel reprezentowaną przez Burmistrza - Marka Janiszewskiego a Gminą Mrągowo reprezentowaną przez Wójta Gminy - Jerzego Krasińskiego w sprawie powierzenia Gminie Reszel przez Gminę Mrągowo realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Mrągowo opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Reszlu Obowiązujący
62010-03-12294/10rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2010Obowiązujący
72014-01-03372/14sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Obowiązujący
82018-06-27L/379/18UCHWAŁA NR L/379/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo. Obowiązujący
92018-06-27L/380/18UCHWAŁA Nr L/380/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. Obowiązujący
102018-06-27L/381/18Uchwała Nr L/381/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zbycia mienia komunalnego.Obowiązujący
Strona 1 z 214