Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

„Budowa ogólnodostępnych pomostów rekreacyjnych w miejscowościach Muntowo, Popowo Salęckie, Polska Wieś, Probark, Kiersztanowo, Wyszembork ( rozbudowa) w gminie Mrągowo”

Numer zamówienia: Znak:IPP.271/04/2018 RZP: I.04.2018 IPP.7013.41.2018 IPP.7013.44.2018 IPP.7013.45.2018 IPP.7013.36.2018 IPP.7013.52.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 04.06.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ).

TED/UZP: UZP: Nr 557822-N- z dnia 14.05.2018r

Załączniki: