Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8111-10-2011115/11w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaNieobowiązujący
8211-10-2011116/11w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaNieobowiązujący
8309-11-2011XI/111/11w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. UchwałyNieobowiązujący
8409-11-2011XI/112/11w sprawie określenia stawek wysokości podatku od środków transportowych. UchwałyNieobowiązujący
8522-04-2009XXV/213/09w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w MrągowieUchwałyNieobowiązujący
8609-11-2011XI/115/11w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w MrągowieUchwałyNieobowiązujący
8714-02-2012159/12w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaNieobowiązujący
8814-02-2012155/12w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaNieobowiązujący
8914-02-2012157/12w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaNieobowiązujący
9014-02-2012158/12w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaNieobowiązujący
9129-10-2012XX/204/12w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości na cele infrastruktury wsi.UchwałyNieobowiązujący
9224-09-2009249/09w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.ZarządzeniaObowiązujący
9325-06-2009XXVIII/231/09w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.UchwałyObowiązujący
9422-04-2009XXV/200/09zmieniająca Uchwałę Nr XXX/249/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie podziału gminy Mrągowo na sołectwa.UchwałyObowiązujący
9525-06-2009XXVIII/230/09w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo uchwalonego przez Radę Gminy Mrągowo dnia 6 marca 2000 r. Uchwałą Nr XVIII/130/2000 w obrębach geodezyjnych Rydwągi, Wyszembork, Gronowo, Ruska Wieś, Boże, Szczerzbowo, Szestno oraz Lembruk w obrębie KiersztanowoUchwałyObowiązujący
9629-09-2009251/09w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na rok 2010 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego. ZarządzeniaObowiązujący
9722-04-2009XXV/199/09w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy MrągowoUchwałyObowiązujący
9817-09-2014446/14w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Mrągowo na rok 2015 i opracowania informacji o stanie mienia komunalnego.ZarządzeniaObowiązujący
9909-10-2009258/09zmieniające Zarządzenie Nr 250/09 z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyboru sołtysa.ZarządzeniaObowiązujący
10014-10-2014454/14w sprawie: wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.ZarządzeniaObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 3,178 rekordów.