w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.

  • Numer aktu 115/11
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Status Nieobowiązujący
  • Utracił moc przez 156/12

Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

§1
1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodnicząca Komisji Anna Duda
Członkowie Komisji
Lucyna Kamińska
Małgorzata Machaj
2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 310 o pow. 0,1300ha położona obrębie geodezyjnym Grabowo, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OLI M/00010974/6.

§2

Do zadań komisji należy w szczególności:
1. poinformowanie uczestników o zasadach prowadzenia przetargu,
2. sporządzenie protokołu z przetargu.

§3

W przypadku zakończenia przetargu wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości komisja przetargowa przedstawi Wójtowi Gminy swoje stanowisko co do ceny wywoławczej w drugim przetargu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
D.J.
Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasiński

Załączniki

Załączniki