Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

„Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów fundamentowych budynku szkoły w miejscowości Boże, gmina Mrągowo”

Numer zamówienia: IPP.7013.06.2018 IPP.271.11.2018 RZP.I.11.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ) lub przesłać pocztą - liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego na adres : Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a.

TED/UZP: 602374-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

Załączniki: