Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-08-102018-08-20 Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo: Dowożenie uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu gminy Mrągowo poprzez zakup biletów miesięcznych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Aktualne
2Nieograniczony2016-06-272016-07-12Rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej w miejscowości Wyszembork, gmina MrągowoArchiwum
3Nieograniczony2016-04-012016-04-15ROBOTY W ZAKRESIE SUKCESYWNEGO WYKONYWANIA BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ORAZ REMONTÓW DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY MRĄGOWO W LATACH 2016-2017Archiwum
4Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-08-112016-08-22ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIAArchiwum
5Nieograniczony2017-03-302017-04-14Mrągowo: "Remonty bieżące i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Mrągowo w 2017 roku" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneArchiwum
6Nieograniczony2016-04-192016-05-04Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Młynowo, Gmina MrągowoArchiwum
7Nieograniczony2016-10-042016-10-18PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 231 W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO GMINA MRĄGOWOArchiwum
8Nieograniczony2017-06-202017-07-07Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bagienice Małe, gmina Mrągowo- Etap IIArchiwum
9Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-11-042016-11-15Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem gminy na dwie części.Archiwum
10Nieograniczony2016-08-122016-08-23Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Mrągowo poprzez zakup biletów miesięcznych.Archiwum
Strona 1 z 6