Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Budowa sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Młynowo, Gmina Mrągowo

Numer zamówienia: IPP.7013.07.2016

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Mrągowo, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A. pok. nr 6.

TED/UZP: 96872-2016

Załączniki: