Wersja obowiązująca z dnia

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku

Urząd Gminy w Mrągowie informuje, że od 01 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE - OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA - wysokość opłat

  1. Stawka od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi:
  • 30,00 zł. miesięcznie od osoby.
  • w przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawka będzie podwyższona trzykrotnie.

Opłata stanowi iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz wskazanej stawki opłaty.

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

  1. za I kwartał roku w terminie do 31 marca
  2. za II kwartał roku w terminie do 30 czerwca
  3. za III kwartał roku w terminie do 30 września
  4. za IV kwartał roku w terminie do 31 grudnia
     

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

Załączniki