Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dla rolników - usuwanie folii rolniczych

Informacja dla rolników - usuwanie folii rolniczych

Urząd Gminy w Mrągowie informuje, że zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Mrągowo, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać w Urzędzie Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo lub u sołtysa wsi wniosek o ilości odpadów zgromadzonych i przewidzianych do wytworzenia w gospodarstwie. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100 % dofinansowania dla rolnika i jest uzależnione od otrzymania środków na ten cel z NFOŚiGW oraz ostatecznej ceny oferty wykonawcy realizującego zdanie odbioru odpadów.

Dofinansowaniu będą podlegać koszty związane z ważeniem, załadunkiem i utylizacja lub odzyskiem odpadów rolniczych z nieruchomości (kwota dofinansowania nie przewiduje między innymi kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa).

Odpady przeznaczone do utylizacji muszą być odpowiednio spakowane, oczyszczone i pozbawione zawartości i zostaną odebrane tylko od tych rolników, którzy złożą wniosek w wyznaczonym terminie.

W przypadku rezygnacji z pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów, rolnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Urzędu Gminy Mrągowo.

W przypadku nie wyłonienia wykonawcy usługi usuwania odpadów rolniczych wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski o udział w programie można pobrać ze strony bip.gminamragowo.net lub w siedzibie tutejszego urzędu ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 29 24 wew. 205.

 

 

Mrągowo 19.01.2023 r.

Załączniki