Kategoria: studium

Ogłoszono przez Marcin Banach

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo.