Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: studium

Ogłoszono przez Marcin Banach | wersja archiwalna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo w wersji cyfrowej.

Aktualne studium dostępne jest pod adresem http://bip.gminamragowo.net/akty/2087/uchwala-nr-xx-167-16-rady-gminy-mragowo-z-dnia-25-maja-2016-r.-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-mragowo..html

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo w wersji cyfrowej dostępne są do przeglądania na dwóch portalach mapowych:

System Informacji przestrzennej Urzędu Gminy Mrągowo:
http://mragowo.e-mapa.net/

Atlas Warmii i Mazur
http://atlas.warmia.mazury.pl/mpzp/

 

 

Zamieszczone dane przestrzenne gminy Mrągowo mają charakter wyłącznie poglądowy. Udostępnione informacje wraz z wygenerowanymi mapami i zestawieniami nie mogą służyć jako dowody w postępowaniach administracyjnych i innych.