Raport o stanie Gminy Mrągowo za 2020 r.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Raport o stanie gminy
Wersja z dnia

Raport o stanie Gminy Mrągowo za 2020 r.

Informacja o możliwości zgłoszenia udziału w debacie

nad Raportem o stanie Gminy Mrągowo za rok 2020

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.), wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.


Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mrągowo za rok 2020 nastąpi podczas sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek).
 

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy, nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę,w której zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
W myśl art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Stosowanie do art. 28aa ust. 8 ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

W związku z powyższym, pisemne zgłoszenia udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 25 czerwca 2021 r. (piątek), do godziny 15.15 w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, pokój nr 6.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo: bip.gminamragowo.net, a także w Urzędzie Gminy Mrągowo, pokój nr 12.

Załączniki