Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.650.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu Budżetu Gminy Mrągowo w 2021roku.”

Numer zamówienia: RZP: I.01.2021

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany , wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu zgodnie z zapisami SWZ.

TED/UZP: 2021/BZP 00077062/01

Przedmiotem zamówienia jest:

Dokumenty dotyczące przetargu dostępne są w załącznikach.

Załączniki: